نحوه محاسبه چگالی کلمات کلیدی در سئو: فرمول و درصد

در زیر، فرمول چگالی کلمه کلیدی را برای انجام محاسبات خود و همچنین نمونه هایی برای درصد چگالی کلمات کلیدی رایج پیدا خواهید کرد.

این راهنمای بهینه سازی موتور جستجو (SEO) نحوه محاسبه چگالی کلمات کلیدی در سئو را توضیح می دهد.

1% چگالی کلمه کلیدی کلمه کلیدی است که یک بار برای هر 100 کلمه در صفحه (یا 1٪ از تعداد کل کلمات) استفاده می شود.

تراکم کلمه کلیدی 2٪ به چه معناست؟

KWa = ظاهر کلمه کلیدی
TW = کل کلمات در صفحه
KD = چگالی کلمه کلیدی

مثال محاسبات چگالی کلمه کلیدی

  • (5 / 1000) × 100 = 0.05٪
  • (25 / 1000) × 100 = 2.5٪
  • (50 / 1000) × 100 = 5٪
  • (75 / 1000) × 100 = 7.5٪
  • (100 / 1000) × 100 = 10٪

1% چگالی کلمه کلیدی چیست؟

استفان هاکمن یک کارآفرین و بنیانگذار SEO Chatter است. او در بهینه سازی موتورهای جستجو و بازاریابی دیجیتال تخصص دارد و از سال 2005 مجذوب سئو شده است. هدف استفان به اشتراک گذاشتن بهترین نکات و اخبار در مورد بازاریابی موتورهای جستجو برای کمک به شما برای دریافت ترافیک وب سایت است.


منبع: https://seochatter.com/how-to-calculate-keyword-density-in-seo/

همانطور که متوجه شدید، چگالی کلمه کلیدی را می توان با تقسیم تعداد دفعات استفاده از یک کلمه کلیدی در صفحه بر تعداد کل کلمات و سپس ضرب آن مقدار در 100 برای بدست آوردن درصد محاسبه کرد. محاسبه چگالی کلمه کلیدی به صورت فرمول بیان می شود: KD = (KWa / TW) x 100.