تعریف و معنی Noreferrer – SEO Chatter

این ویژگی به مرورگر اطلاع می دهد که از ارسال اطلاعات به وب سایت مورد نظر پس از کلیک بازدیدکنندگان صفحه بر روی پیوند خودداری کند. با انجام این کار، سرور مورد نظر را از به دست آوردن اطلاعات در مورد مکان بازدید کننده جلوگیری می کند.

یک تماس استراتژی با محتوای اصلاح شده رزرو کنید

برای یافتن اصطلاحات و تعاریف بیشتر مرتبط با زمینه بهینه سازی موتورهای جستجو، به واژه نامه SEO مراجعه کنید.


منبع: https://seochatter.com/noreferrer-definition/