تعریف و معنی LaMDA – سئو چتر

برای یافتن اصطلاحات و تعاریف بیشتر مرتبط با زمینه بهینه سازی موتورهای جستجو، به واژه نامه SEO مراجعه کنید.


منبع: https://seochatter.com/lamda-definition/

هدف از استفاده از LaMDA با Bard، آوردن وسعت دانش جهان به موتور جستجوی گوگل با پاسخ دادن به سوالات به صورت مکالمه به طور مستقیم در صفحات نتایج موتور جستجو (SERPs) است.

از واژه نامه SEO بازدید کنید