تعریف و معنی کلمه کلیدی بذر

پست Seed Keyword Definition & Meaning اولین بار در SEO Chatter پدیدار شد.


منبع: https://seochatter.com/seed-keyword-definition/

کلمه کلیدی Seed چیست؟ کلمه کلیدی seed کلمه یا عبارتی است که به عنوان نقطه شروع در فرآیند تحقیق کلمات کلیدی برای کشف کلمات کلیدی مرتبط بیشتر استفاده می شود. کلمات کلیدی Seed معمولاً از یک یا دو کلمه تشکیل می شوند تا به ایجاد گسترده ترین نتایج کمک کنند. کلمات کلیدی Seed برای تحقیق در مورد کلمات کلیدی مهم هستند زیرا به کمک … ادامه مطلب