تعریف و معنی کلمات کلیدی LSI – SEO Chatter

کلمات کلیدی LSI اغلب با مترادف اشتباه گرفته می شوند، حتی اگر زمینه بسیار بیشتری نسبت به مترادف ارائه دهند. هر اصطلاحی که از نظر معنایی با کلمه کلیدی اصلی مرتبط باشد می تواند به یک کلمه کلیدی LSI تبدیل شود.

به واژه نامه SEO مراجعه کنید

کلمات کلیدی LSI یک اصطلاح SEO است که برای توصیف کلمات و عباراتی که از نظر معنایی با یک موضوع خاص مرتبط هستند استفاده می شود. LSI مخفف عبارت Latent Semantic Indexing است. این اصطلاح مترادف با اصطلاح تحلیل معنایی پنهان است و اولین بار در دهه 1980 ظهور کرد.

این عبارات همیشه یکسان نیستند، به همین دلیل LSI آنها را تفسیر می کند تا مرتبط ترین نتایج را برای یک جستجوی خاص به جستجوگر نشان دهد.

یک تماس استراتژی با محتوای اصلاح شده رزرو کنید

برای یافتن اصطلاحات و تعاریف بیشتر مرتبط با زمینه بهینه سازی موتورهای جستجو، به واژه نامه SEO مراجعه کنید.


منبع: https://seochatter.com/lsi-keywords-definition/