تعریف و معنی پردازش زبان طبیعی

برای یافتن اصطلاحات و تعاریف بیشتر مرتبط با زمینه بهینه سازی موتورهای جستجو، به واژه نامه SEO مراجعه کنید.

پردازش زبان طبیعی چیست؟

پردازش زبان طبیعی (NLP) شاخه ای از هوش مصنوعی است که به رایانه ها در درک، تفسیر و دستکاری زبان انسان کمک می کند. پردازش زبان طبیعی از بسیاری از رشته‌ها، از جمله علوم کامپیوتر و زبان‌شناسی محاسباتی، در پی پر کردن شکاف بین ارتباطات انسانی و درک رایانه است.