تعریف و معنی نمایه بک لینک

پست تعریف و معنی پروفایل بک لینک اولین بار در SEO Chatter ظاهر شد.


منبع: https://seochatter.com/backlink-profile-definition/نمایه بک لینک چیست؟ پروفایل بک لینک مجموعه ای از لینک هایی است که به یک وب سایت اشاره می کنند. نمایه های بک لینک شامل تعداد کل بک لینک ها و دامنه های ارجاع دهنده به یک وب سایت و همچنین متن لنگر و معیارهای کیفیت لینک های ورودی است. یک پروفایل بک لینک خوب دارای ویژگی های زیر است: