تعریف و معنی طعمه پیوند

هنگامی که طعمه پیوند به درستی اجرا شود، حجم بالایی از ترافیک ارگانیک را جذب می کند و در نتیجه رتبه بندی صفحه وب را در موتورهای جستجو افزایش می دهد.

برای یافتن اصطلاحات و تعاریف بیشتر مرتبط با زمینه بهینه سازی موتورهای جستجو، به واژه نامه SEO مراجعه کنید.


منبع: https://seochatter.com/link-bait-definition/