تعریف و معنی رتبه بندی موتورهای جستجو – سئو چتر

برای یافتن اصطلاحات و تعاریف بیشتر مرتبط با زمینه بهینه سازی موتورهای جستجو، به واژه نامه SEO مراجعه کنید.


منبع: https://seochatter.com/search-engine-ranking-definition/

رتبه بندی موتورهای جستجو موقعیتی است که یک صفحه وب در صفحات نتایج موتور جستجو برای یک کلمه کلیدی هدف رتبه بندی می کند. رتبه‌بندی موتورهای جستجو توسط سیستم‌های الگوریتمی تعیین می‌شود که از محاسبات ریاضی برای تعیین محبوبیت، اهمیت و ارتباط صفحات وب با جست‌وجوها استفاده می‌کنند.