تعریف و معنی خزنده موتور جستجو – سئو چتر

برای یافتن اصطلاحات و تعاریف بیشتر مرتبط با زمینه بهینه سازی موتورهای جستجو، به واژه نامه SEO مراجعه کنید.


منبع: https://seochatter.com/search-engine-crawler-definition/

خزنده های موتورهای جستجو محتوای یک صفحه وب را تجزیه و تحلیل می کنند تا بتوانند آن اطلاعات را در فهرست جستجو ذخیره کنند تا در صورت لزوم آن را بازیابی کنند. خزنده‌های موتورهای جستجو برای کشف اسناد جدید در وب، لینک‌ها را می‌خزند.