تعریف و معنی حجم جستجو

پست تعریف و معنی حجم جستجو اولین بار در SEO Chatter ظاهر شد.


منبع: https://seochatter.com/search-volume-definition/

حجم جستجو چیست؟ حجم جستجو تعداد جستجوهایی است که یک کلمه یا عبارت خاص در یک موتور جستجو در یک بازه زمانی معین دریافت می کند. این معیار تنها تخمینی از میانگین حجم جستجو برای یک کلمه کلیدی است و می تواند در معرض نوسانات فصلی، منطقه ای و موضوعی باشد. حجم جستجو در کلمه کلیدی گزارش می شود … ادامه مطلب