تعریف و معنی تگ H6

تگ H6 یک عنصر HTML است که عنوان سطح ششم (یا عنوان فرعی) را در یک صفحه وب برای علامت‌گذاری زیربخشی از عنوان H4 در محتوا تعریف می‌کند. یک صفحه وب می‌تواند دارای هر تعداد تگ

برای جدا کردن زیربخش‌های عنوان‌های

باشد. از تگ های H6 استفاده نمی شود … ادامه مطلب

پست تعریف و معنی تگ H6 اولین بار در SEO Chatter ظاهر شد.


منبع: https://seochatter.com/h6-tag-definition/