تعریف و معنی تگ H3

تگ H3 یک عنصر HTML است که عنوان سطح سوم (یا عنوان فرعی) را در یک صفحه وب تعریف می کند تا زیربخشی از عنوان H2 را در محتوا مشخص کند. یک صفحه وب می‌تواند دارای هر تعداد تگ

باشد تا زیربخش‌های موضوعات زیر عنوان

را تجزیه کند. تگ های H3 باید حاوی اطلاعات … ادامه مطلب

پست تعریف و معنی تگ H3 اولین بار در SEO Chatter ظاهر شد.


منبع: https://seochatter.com/h3-tag-definition/