تعریف و معنی تگ H2

پست تعریف و معنی تگ H2 اولین بار در SEO Chatter ظاهر شد.


منبع: https://seochatter.com/h2-tag-definition/تگ H2 یک عنصر HTML است که عنوان سطح دوم (یا عنوان فرعی) را در یک صفحه وب برای علامت گذاری زیربخشی از محتوا تعریف می کند. یک صفحه وب می‌تواند هر تعداد تگ

داشته باشد تا زیربخش‌های موضوع اصلی را تجزیه کند. تگ H2 ارزش کمتری برای بهینه سازی موتور جستجو دارد … ادامه مطلب