تعریف و معنی تحقیق کلیدواژه

تحقیق کلمات کلیدی چیست؟

تحقیق کلمه کلیدی در مقیاس کامل در چندین مرحله انجام می شود و با تعیین موضوعات مرتبط برای یک وب سایت شروع می شود. سپس محقق بهترین کلمات کلیدی را برای هر موضوع با استفاده از معیارهایی که برای اهداف بازاریابی آنها مهم هستند، قبل از تجزیه و تحلیل اینکه چگونه قصد کاربر می تواند بر کلمات کلیدی انتخاب شده تأثیر بگذارد، شناسایی می کند.

به واژه نامه SEO مراجعه کنید

برای یافتن اصطلاحات و تعاریف بیشتر مرتبط با زمینه بهینه سازی موتورهای جستجو، به واژه نامه SEO مراجعه کنید.


منبع: https://seochatter.com/keyword-research-definition/تحقیق کلمات کلیدی به شما کمک می کند تا ترافیک ارگانیک، دشواری رتبه بندی و ارزش پولی کلمات و عبارات بالقوه را برای هدف گذاری در یک وب سایت ارزیابی کنید.

مهم ترین دلیل برای انجام تحقیق در مورد کلمات کلیدی این است که تعیین کنیم کدام پرسش ها را در پست ها و مقالات وبلاگ هدف قرار دهیم. اعتبار، ارتباط، رقابت، حجم جستجو، هزینه به ازای هر کلیک، و قصد کاربر بخش‌های کلیدی فرآیند تحقیق کلمه کلیدی هستند.

یک تماس استراتژی با محتوای اصلاح شده رزرو کنید

تحقیق کلمات کلیدی فرآیند یافتن و تجزیه و تحلیل عبارات جستجویی است که افراد با هدف استفاده از آن اطلاعات برای تدوین استراتژی بهینه سازی موتور جستجو وارد موتورهای جستجو می کنند.