تعداد لینک های داخلی در هر صفحه برای سئو چقدر است؟ (جواب داد)

لطفا جاوا اسکریپت را فعال کنید

تعداد لینک های داخلی در هر صفحه برای سئو چقدر است؟

هر صفحه باید حداقل 3-5 لینک داخلی در هر صفحه داشته باشد، که مهمترین صفحات دارای بیش از 50 لینک داخلی یا بیشتر برای سئو هستند.

به بیان دیگر، بهترین تعداد لینک های داخلی در هر صفحه از صفحه ای به صفحه دیگر متفاوت است، اگرچه با پیروی از پیشنهادات این راهنما، از تعداد ایده آل برای دستیابی به اهداف سئوی خود استفاده خواهید کرد.